Uchwała Nr XXII/110/2012, Wieloletnia Prognoza Finansowa