ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 ? 2020 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 r.