Odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Rzewnie