O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Rzewnie w sprawie budowy wieży

Rzewnie 05.03.2012 rok

 

 

 

 

Nr. PPBiGG.15/2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Rzewnie

 

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr. 80 poz. 717 z póżniejszymi zmianami)

i n f o r m u j ę, że w dniu 05.03.2012 roku zostało na wniosek LEVNET S.K.A. Sp. z o.o. wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ BUDOWA WIEŻY KRATOWNICOWEJ SŁUŻĄCEJ DO PRZESYŁANIA INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w miejscowości Drozdowo na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 164”.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącej tej sprawy w Urzędzie Gminy Rzewnie (pokój nr. 10) w godzinach od 8:00 do 15:00

 

W związku z powyższym wyjaśniam, że w przypadku wystąpienia wątpliwości i uwag dotyczących tej sprawy prosi się o wnoszenie wyjaśnień bądź składanie wniosków na piśmie w terminie w dniach od 07 marca do 28 marca 2012 roku.

 

Ponadto uprzejmie informuję, że otwarta debata dotycząca tej sprawy odbędzie się 30 marca 2012 roku o godz. 11:00 w lokalu Szkoły Podstawowej w Drozdowie, na którą serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby.

 

 

 

WÓJT GMINY

 

(-) WIESŁAW OBORSKI