ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.