Z A R Z A D Z E N I E   Nr  46/2009

Wójta Gminy Rzewnie

                                                        z dnia 19 listopada 2009 r.

 

 

   w sprawie  wyznaczenia rzeczoznawców  do szacowania wartości rynkowej  zwierząt.

 

              Na podstawie  art. 49 ust.12 ustawy z dnia  11 marca 2004 r.  o ochronie  zdrowia zwierząt  oraz zwalczania chorób  zakaźnych  zwierząt  ( Dz.U. z 2008r, Nr 213, poz. 1342     z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

 

                                                                                      § 1 .

 

 

Wyznacza się rzeczoznawców do określania wartości  rynkowej zwierząt  gospodarskich  padłych z powodu  chorób zakaźnych  zwalczanych  z  urzędu lub zabitych  z  nakazu  organów  Inspekcji Weterynaryjnej  na terenie Gminy Rzewnie  według załącznika  do niniejszego  zarządzenia.

 

                                                                                     § 2 .

 

Traci moc  zarządzenie  Nr  3/2000  Wójta  Gminy  Rzewnie   z dnia 14 kwietnia  2000 r.

 w   sprawie  wyznaczenia  rzeczoznawców   do szacowania wartości rynkowej zwierząt .

                                                                                  

                                        

                                                                                   § 3 .

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się  Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                                 § 4 .

 

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Wójt

                                                                                        (-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Załącznik 

                                                                                              do zarządzenia  Nr 46/2009                                                                                       Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                       z dnia 19 listopada 2009r.

 

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA

WARTOŚCI RYNKOWEJ ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY RZEWNIE

 

 

Lp.

Gmina Rzewnie

1.

Górka Adam

Drozdowo

2.

Kołodziejczyk Małgorzata

Drozdowo

3.

Suchta Robert

Drozdowo

4.

Napiórkowski Wiesław

Chrzanowo

5.

Chrzanowski Roman

Chrzanowo

6.

Mroczkowski Ireneusz

Chrzanowo

7.

Słowikowski Jerzy

Słojki

8.

Kowalski Ryszard

Słojki

9.

Kuchta Andrzej

Słojki

10.

Banaszek Stanisław

Orłowo

11.

Gutowski Robert

Orłowo

12.

Gąska Mirosław

Nowy Sielc-wieś

13.

Karczewski Jerzy

Nowy Sielc-wieś

14.

Załęska Marzenna

Nowy Sielc

15.

Biedrzycki Wacław

Nowy Sielc

16.

Chełstowki Paweł

Małki

17.

Chrzanowski Jacek

Małki

18.

Makowski Mirosław

Małki

19.

Dzwonkowski Andrzej

Stary Sielc

20.

Bladosz Bogdan

Stary Sielc

21.

Lusa Bogusław

Stary Sielc

22.

Zysk Stanisław

Rzewnie

23.

Napiórkowksi Jarosław

Rzewnie

24.

Napiórkowski Ireneusz

Rzewnie

25.

Bladosz Wiesław

Bindużka

26.

Świderski Jarosław

Bindużka

27.

Mroczkowska Katarzyna

Bindużka

28.

Skórecki Stanisław

Nowe Drozdowo

29.

Napiórkowski Mieczysław

Nowe Drozdowo

30.

Kamiński Grzegorz

Mroczki Kawki

31.

Jaroszewska Dorota

Mroczki Kawki

32.

Kucharczyk Jan

Grudunki

33.

Napiórkowski Kazimierz

Grudunki

34.

Niedźwiedzki Dariusz

Łachy Włościańskie

35.

Jasiński Tadeusz

Łachy Włościańskie

36.

Tryc Mariusz

Łachy Włościańskie

37.

Kobyliński Sławomir

Pruszki

38.

Gutowski Jan   s. Stanisława                                                       

Pruszki  25

39.

Napiórkowski Jacek

Pruszki

40.

Rochmalski Dariusz

Brzóze Małe

41.

Suchta Stanisław

Brzóze Małe

42.

Napiórkowska Teresa

Łasiewity

43.

Perzanowski Antoni

Łasiewity

44.

Majkowski Tadeusz

Chrzczony

45.

Zwaliński Andrzej

Łaś

46.

Gos Andrzej

Łaś

47.

Skrzecz Janusz

Łaś

48.

Kaźmierczak Jacek

Boruty

49.

Kraszewski Henryk

Boruty

50.

Grzybowski Jan

Boruty

51.

Ciemerych Robert

Dąbrówka

52.

Karaśkiewicz Krzysztof

Dąbrówka

53.

Karpiński Jarosław

Napiórki Ciężkie

54.

Obiedziński Kazimierz

Napiórki Ciężkie

55.

Brzuzy Waldemar

Napiórki Butne

56.

Obiedziński Ryszard

Napiórki Butne

57.

Fijał Andrzej

Brzóze Duże

58.

Banaszek Wiesława

Ńowe Łachy

59.

Krawczyk Edward

Nowe Łachy

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2009-11-27 14:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2009-11-27 14:48:50)