☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Niedziela 18.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

U C H W A Ł A Nr 10/2010 w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach od 18 do 21 listopada 2010r.

U C H W A Ł A  Nr 10/2010

Gminnej  Komisji Wyborczej w Rzewniu

z dnia 18 listopada 2010r.

 

w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach

od 18 do 21 listopada 2010r.

 

                                    Na podstawie pkt 1 wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, Rady m.st Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. będących załącznikiem do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010r. ( M.P. Nr 77, poz.962) Gminna Komisja Wyborcza, uchwala co następuje:

§ 1.

 

Ustala się następujące zasady i tryb pracy Gminnej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komisją”:

1)      co najmniej dwie osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący                i Zastępca przewodniczącego , będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Rzewniu tel (29) 7613484 , fax (29) 7613445.

2)      Dyżury pełnione będą w dniach:

18 listopada 2010r. w godzinach    - 8oo – 16oo

19 listopada 2010r. w godzinach    - 8oo – 16oo

20 listopada 2010r. w godzinach    - 8oo – 11oo

21 listopada 2010r. w godzinach    - 8oo  do zakończenia prac wyborczych

3)      pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład Komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia Komisji

w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami, np. podjęcia uchwały                o skreśleniu i udzielania pomocy obwodowych komisji wyborczym w razie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

4)      Komisja podejmie pracę w pełnym składzie w dniu 21 listopada 2010r. o godz. 19oo.

 

§ 2.

Szczegółowy harmonogram dyżurów Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                                         § 3.

1.      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji, którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy w Rzewniu oraz do przekazania jej przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

2.      Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu         w Ostrołęce.

 

                                                                    § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                         /-/ Marek Skrzecz   

                                     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2010-11-19 13:32:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2010-11-19 13:32:45)

 
 
liczba odwiedzin: 3396097

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X