☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC


Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
ponadto :
4. Wdowiec – wdowa : odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
5. Rozwiedziony – rozwiedziona : odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty :
- zapewnienie i sporządzenie aktów małżeństwa - 84,00 zł
- za pierwsze 3 odpisy skrócone aktu małzeństwa wydawane przy sporządzaniu aktu nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Urząd Gminy w Rzewniu, Urząd Stanu Cywilnego w Rzewniu, tel.  29 761-34-84

Termin zawarcia małżeństwa :
- po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
- w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)                                                               - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I 

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225,poz.1635)      


 
 
liczba odwiedzin: 3172902

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X