☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2006 Rok

 

 

U C H W A Ł A  Nr  XLII/174/2006

 Rady Gminy Rzewnie

   z dnia 28 września 2006 r.

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 249 poz.2104 ) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W uchwale Nr XXXIV/146/2005 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

 

Ogólna kwota dochodów i wydatków po zmianach wynosi:

-          dochody  -  5 434 822 zł

- w tym dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej -  810 024 zł,

      2.   wydatki   -   5 640 401  zł,

- w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone

   gminie ustawami  -  810 024 zł.

 

§ 3.

 

Deficyt budżetu gminy wynosi 205 579 zł.

Ustala się: - przychody budżetu gminy na kwotę 365 579 zł,

-         rozchody budżetu gminy na kwotę 160 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

§ 5.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 .

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2006-11-22 13:03:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2006-11-22 13:04:07)

 
 
ilość odwiedzin: 2329089

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X