☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 15 listopada 2013 r.

 

 

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2014 – 2020 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2014 r. z uzasadnieniem

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się:

  1. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2020 

z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,

  1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2014 r.

z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

Postanawia się przedłożyć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2014 r. z uzasadnieniem, Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


 


 
 
liczba odwiedzin: 3175435

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X