☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 39/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 

 

Zarządzenie nr 39/2013

Wójta Gminy Rzewnie

      z dnia 5 listopada 2013 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  oraz § 7 pkt 2 uchwały nr XXII/111/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2013 rok,  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2013 uchwalonym przez Radę Gminy Rzewnie w dniu

28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXII/111/2012 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej

Gminy Rzewnie na 2013 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 2, 2a  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1.Dochody po dokonanych zmianach wynoszą  8 279 237,84zł w tym:

           dochody bieżące            8 224 087,84zł,

           dochody majątkowe           55 150,00 zł.

2.Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą  8 438 851,88 zł w tym:

           wydatki bieżące              8 010 486,88 zł,

           wydatki majątkowe           428 365,00 zł.

 

§ 3.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej wynosi 1 435 111,08 zł.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 Wójt Gminy Rzewnie

/-/ Wiesław Oborski

 

 


 


 
 
liczba odwiedzin: 3172736

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X