☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 32/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót .

Zarządzenie Nr 32/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 3 września 2013r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót .

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r, poz.594.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu odbioru wykonanych robót  „Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Chrzanowo na działce ewidencyjnej Nr 23””, powołuję Komisję w następującym składzie:

 

1) Marek Skrzecz           - Podinspektor ds inwestycji - Przewodniczący

2) Irena Dąbrowska       -  Sekretarz Gminy                 - Członek

3) Krzysztof Abramski – Radny RG Rzewnie              - Członek

4) Roman Chrzanowski - Radny RG Rzewnie             -  Członek

5) Dorota Mroczkowska  -Sołtys wsi Chrzanowo       - Członek

 

przy udziale Inspektora Nadzoru – Kazimierza Strzyżewskiego.

                              

  § 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 10 września 2013r. o godz.10°°.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                                       § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                                       § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       Wójt

                                                           (-) Wiesław Oborski


 
 
liczba odwiedzin: 3172704

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X