☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzewnie za pierwsze półrocze 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 28/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzewnie za pierwsze półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rzewnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację:

  1. o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzewnie za I półrocze 2013 roku zgodnie

z załącznikami  nr 1 - 6 do zarządzenia,

  1. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia,
  2. o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy

/-/ Wiesław Oborski 
 
liczba odwiedzin: 3175456

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X