☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 12/2013

 

                                                             Wójta Gminy Rzewnie

                                                            z dnia 22 maja 2013r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

            Na podstawie art.19, 20 i 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U.z  2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór     i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   z terenu Gminy Rzewnie”,  w następującym składzie:

 

1) Józef Pielach                     - Przewodniczący Komisji

2) Marek Skrzecz                   - Sekretarz

3) Renata Samsel                  - Członek

4) Bożena Przybylska           - Członek

5) Bożena Zabielska              - Członek

 

§ 2.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Wójt

  (-) Wiesław Oborski          

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3172652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X