☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu

Zarządzenie Nr 11/2013

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia  17 maja 2013 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 6 i 7 w związku z art. 5c

pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60,poz.373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Rzewniu, w składzie:

 

1) Irena Dąbrowska           - Przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Roman Chrzanowski.    - Przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Jolanta Chełchowska    - Przedstawiciel organu prowadzącego

4) Teresa Pajka                  - Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie ,Delegatura w Ostrołęce,

5) Bożena Kneć                -Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce,

6) Renata Kisiel                 - Przedstawiciel rady pedagogicznej,

7) Wioletta Napiórkowska - Przedstawiciel rady rodziców,

8) Izabela Kozłowska       -Przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Makowie Maz.

 

§ 2.

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Panią Irenę Dąbrowską.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                       

                                                                                            


 
 
liczba odwiedzin: 3172681

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X