☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Poniedziałek 21.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 8/2013

 

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 2 maja 2013r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

            Na podstawie art.19, 20 i 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U.z  2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

 

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, odbiór

i utylizację azbestu z terenu Gminy Rzewnie- etap II”, w następującym składzie:

 

1) Józef Pielach                     - Przewodniczący Komisji

2) Marek Skrzecz                   - Sekretarz

3) Bożena Zabielska              - Członek

4) Renata   Samsel                - Członek

 

§ 2.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       Wójt

                                                                  (-) Wiesław Oborski

 


 
 
liczba odwiedzin: 3172689

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X