☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Piątek 14.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 20/2012

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 19 listopada 2012r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.19, 20 i 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych                

( j.t.Dz.U.z  2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

                                           

§ 1. Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Rzewnie”,  w następującym składzie:

 

1) Józef Pielach                   - Przewodniczący Komisji

2) Marek Skrzecz                - Sekretarz

3) Irena Dąbrowska            - Członek

4) Jolanta Chełchowska     - Członek

5) Bożena Zabielska           - Członek

 

§ 2. Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Wójt

                                                                                  (-) Wiesław Oborski

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

 


 
 
ilość odwiedzin: 2332811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X